Veelgestelde vragen over 35624®

Wat is de 35624® cultuur?

De 35624® cultuur is een unieke probiotische stam van Bifidobacterium longum die bij klinische studies zorgde voor vermindering van symptomen van het prikkelbare-darmsyndroom (PDS), waaronder buikpijn, een opgeblazen gevoel, winderigheid, constipatie en diarree (Whorwell et al.2006 ; O’Mahony et al. 2005).

De 35624® stam werd oorspronkelijk geclassificeerd als Bifidobacterium infantis en dat is ook de naam die eerder is gebruikt in wetenschappelijke literatuur. Op basis van de wetenschappelijke ontwikkelingen worden namen van bacteriën regelmatig gewijzigd en meer recent wordt voor de stam de taxonomische soortaanduiding Bifidobacterium longum subsp. longum (Altmann et al. 2016) gebruikt. Het onderzoek en de ontwikkeling hebben steeds betrekking gehad op dezelfde unieke 35624® stam.

Voor meer informatie over klinische documentatie en het werkingsmechanisme, zie:

Wordt de 36524® stam aanbevolen door artsen?

In de richtlijn “The World Gastroenterology Organisation guidelines for irritable bowel syndrome (2015)” staat dat Bifidobacterium infantis 35624® op dit moment de beste “evidence base” heeft voor werking bij PDS.

Deze aanbeveling was gebaseerd op klinische studies in Groot-Brittannië en Ierland onder leiding van bekende gastro-enterologen: professor Eammon Quigley, professor Fergus Shanahan en professor Peter Whorwell.

De 35624® stam is opgenomen in “The World Gastroenterology Organisation guidelines” voor probiotica (bijgewerkt in 2017) als bacteriestam die zorgt voor afname van PDS symptomen (beoordeling van “global IBS symptoms”).

Overleeft de 35624® stam het transport door de darm?

Ja. Uit vier afzonderlijke interventiestudies bij mensen is gebleken dat de 35624® stam het transport overleeft en ondertussen de darm koloniseert 

  • Charbonneau D., Gibb R.D., Quigley E.M. (2013). Gut Microbes 4(3), 201-211.
  •  Healy S., Casey M., Kiely B., Quigley E.M.M., Shanahan F., Murphy F. (2017) Gut 66, A25.
  • O’Mahony L., McCarthy J., Kelly P., Hurley G., Luo F., Chen K., O’Sullivan G.C., Kiely B., Collins J.K., Shanahan F., Quigley E. (2005) Gastroenterology 128(3), 541-51.
  • von Wright A., Vilpponen-Salmela T., Llopis M.P., Collins K., Kiely B., Shanahan F., Dunne C. (2002) International Dairy Journal 12, 197-200.

Het is belangrijk om erop te wijzen dat (i) geen probioticum de darm blijvend zal koloniseren en dat (ii) overleving in de darm uitsluitend kan worden aangetoond met behulp van interventiestudies bij mensen. Laboratoriumtests, zoals darmmodellen en in-vitro studies, zijn nuttige screeningsinstrumenten, maar zijn niet geschikt om het overleven van bacteriën in de darm aan te tonen.

Meer informatie vindt u hier: Klinische documentatie

Hoe werkt de 35624® stam?

35624® vermindert symptomen die kenmerkend zijn voor het prikkelbare darm syndroom door het vormen van een kalmerende en versterkende barrière in de geprikkelde darm en het daarmee verminderen van de verstoring van de darmwand. Meer informatie vindt u hier: Werkingsmechanisme

Werkt de 35624® stam voor alle subtypen van PDS (dat wil zeggen IBS-C, IBS-D, IBS-M)?

Bij de klinische proeven met de 35624® stam werden proefpersonen gerekruteerd met alle typen PDS. Uit de studie in Groot-Brittannië (Whorwell et al. 2006) kwam een verband naar voren tussen de 35624® stam en algemene verbetering van PDS-symptomen plus vermindering van buikpijn / -klachten, een opgeblazen gevoel en onvoorspelbare ontlasting.

Meer informatie vindt u hier: Klinische documentatie

Is de 35624® stam veilig?

Ja. De 35624® stam is grondig bestudeerd en er is geen gevaar voor de gezondheid naar voren gekomen. Bij klinische studies was het veiligheidsprofiel gelijk aan dat bij het placebo. Met betrekking tot deze bacteriestam heeft sinds de introductie als commercieel product een doorlopende veiligheidscontrole plaatsgevonden zonder dat hierbij gevaarsignalen zijn geconstateerd. (Quigley et al. 2006; Quigley et al. 2010)

Sommige mensen kunnen te maken krijgen met milde en tijdelijke veranderingen in de darm (bijvoorbeeld een opgeblazen gevoel gedurende de eerste 4 weken van de behandeling, maar dit is een indicatie dat de 35624® stam begint te werken.

35624® behoort tot een bacteriesoort die de darmen van pasgeboren baby’s als eerste koloniseert1. Deze bacteriën kunnen van moeder op kind worden overgedragen bij de geboorte en zijn ook aanwezig in moedermelk2.

Bifidobacterium longum is als bacteriesoort ook opgenomen op de Qualified Presumption of Safety (QPS) lijst van de European Food Safety Authority.


Referenties:

1. Martin R. et al. (2009) Isolation of bifidobacterial from breast milk and assessment of the bifidobacterial population by PCR-denaturing gradient gel electrophoresis and quantitative real-time PCR. Applied & Environmental Microbiology 75, 965-969.

2. Milani C. et al. (2015) Exploring vertical transmission of bifidobacteria from mother to child. Applied & Environmental Microbiology 81, 7078-7087.