Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Door gebruik te maken van de website verklaart u akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden. Daarom is het belangrijk om de regels goed door te nemen. Als u gebruik maakt van deze website op een wijze die in strijd is met de onderstaande voorwaarden of met de Noorse wetgeving kan dat ertoe leiden dat u niet langer gebruik kunt maken van de verleende dienst. Bovendien kan dat voor u leiden tot civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

  • Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Navamedic ASA vanuit de panden van het bedrijf in Noorwegen. De website is uitsluitend gericht op de Noorse markt en de content voldoet derhalve aan de Noorse wetgeving. Navamedic spreekt zich niet uit over en is niet aansprakelijk voor de geschiktheid of toegankelijkheid voor gebruik van de content en dienstverlening op deze website voor locaties buiten Noorwegen.
  • Deze website is ontwikkeld als een door Navamedic verleende dienst voor het aan zorgprofessionals en aan overige partijen verstrekken van informatie binnen de therapeutische expertisegebieden van Navamedic. Wij streven ernaar om alle informatie op deze website correct en up-to-date te houden. Wel is het belangrijk dat bezoekers zich bewust zijn van het volgende: De informatie is niet geschikt voor het verstrekken van medische adviezen of voor enige vorm van diagnose of aanbevelingen in het kader van een behandeling. De verleende dienst is alleen geschikt voor algemene informatieverstrekking en is niet van toepassing op individuele personen of een specifieke situatie. Als u specifiek medisch advies nodig hebt, moet dat advies altijd worden ingewonnen bij zorgprofessionals.
  • Navamedic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of nadelige gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze website.
  • Via links op deze website gaat de gebruiker naar websites die geen eigendom zijn van dan wel worden gecontroleerd door Navamedic. Als u de links gebruikt, verlaat u www.alflorex.no en Navamedic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content of de diensten op de websites waarnaar links verwijzen, met inbegrip van eventuele wijzigingen in die content of diensten nadat de link is geplaatst op Alflorex.no
  • Als u de website van Navamedic gebruikt, dient u kennis te nemen van de privacyrichtlijnen van Navamedic.
  • Bij feedback van bezoekers van Alflorex.no, bijvoorbeeld in de vorm van vragen, opmerkingen of suggesties, wordt die informatie beschouwd als niet-vertrouwelijk en rust op Navamedic geen enkele verplichting tot geheimhouding van die informatie. Daarnaast heeft Navamedic het recht om zonder enige beperking die informatie te reproduceren, te gebruiken, te presenteren en te distribueren naar andere partijen. Navamedic heeft eveneens het recht om eventuele in dergelijke informatie opgenomen concepten, kennis of technieken te gebruiken voor alle gewenste doeleinden. De in dit punt opgenomen regels moeten worden gelezen in samenhang met de privacyrichtlijnen van Navamedic, die hoe dan ook van toepassing zijn.
  • Voor alle content op deze website zijn de eigendomsrechten en auteursrechten in handen van Navamedic. U kunt materiaal van deze website lezen, bekijken, afdrukken en downloaden, maar uitsluitend voor uw eigen privégebruik zonder commercieel oogmerk. Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere content op de website te gebruiken voor andere doeleinden. Het kopiëren of op andere wijze reproduceren van de content of delen daarvan, in welke vorm dan ook, is verboden, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van Navamedic. Het gebruik ervan in strijd met deze bepalingen kan leiden tot aansprakelijkheid en kan bovendien strafbaar zijn.
  • Op de voorwaarden voor deze website is de Noorse wetgeving van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot deze voorwaarden moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank voor het hoofdkantoor van Navamedic in Noorwegen.
  • Deze voorwaarden kunnen regelmatig worden herzien. Alle gebruikers verplichten zich ertoe om de voorwaarden regelmatig te controleren.